CONTACT

Adresa redacţiei:
INSTITUTUL NAŢIONAL DE STUDII ŞI CERCETĂRI PENTRU COMUNICAŢII (INSCC),
Bulevardul Preciziei nr. 6, sector 6, cod poştal 062203, Bucureşti, România
Tel. 4021-3189571, 4021-3189573; Fax 4021-3189575, 4021-3189577
e-mail: cnscc@co.cnscc.ro; www.inscc.ro

Adresa Editurii AGIR:
Calea Victoriei 118, sector 1, 010093 Bucureşti.
Tel. 021-316 89 92; 021-316 89 93; Fax. 021-312 55 31; 021-316 89 92, E-mail: editura@agir.ro

Persoana de contact:
Cerc. şt. gr. I dr. ing. Ştefan-V. NICOLAESCU (INSCC)

Ing. Dan BOGDAN (Editura AGIR)