RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI

1. Forma de prezentare a lucrării
Manuscrisele articolelor se vor prezenta la Editură pe dischetă, culese în editorialele de text Word sub Windows cu fonturile Times New Roman sau Arial, cu dimensiunea 12, cu diacritice româneşti (â, â, î, ş, ţ). Articolele vor fi redactate, de preferinţă, în limba română, dar se acceptă spre publicare şi articole redactate în limba engleză.
Dischetele conţinând lucrarea vor fi însoţite de o listare pe format A4, pe o faţă a colii.

2. Structura şi dimensiunile lucrării
Articolele pot fi împărţite în paragrafe, numerotate în sistemul zecimal. Desenele, graficele şi tabelele vor fi numerotate corespunzător, iar în text se va face referire la acestea, acolo unde este cazul. Articolul va fi însoţit de un rezumat de 5-10 rânduri şi de titlu, în limbile română şi engleză, precum şi de cuvintele cheie, în aceleaşi limbi. Articolele vor fi însoţite şi de lista bibliografiei folosite. Lungimea unui articol nu trebuie să depăşească, de regulă, 12 pagini dactilografiate, care conţin textul articolului, inclusiv ilustraţia aferentă. Se acceptă şi articole cu dimensiuni mai mari, însă, în acest caz, articolul va fi structurat astfel încât să poată fi publicat, după caz, în două numere ale revistei. În această situaţie, colectivul de redacţie îşi păstrează dreptul de a publica articolul integral sau de a-l publica în mai multe numere ale revistei.

3. Materialul grafic, formulele, tabelele
Desenele şi graficele vor fi prezentate realizate cu „instrumentele de lucru" conţinute în Word sau în Excel, după caz, sau pot fi introduse scanat în text. Sunt acceptate şi desene sau grafice realizate în tuş, pe calc. Graficele vor avea pe axele de coordonate mărimile şi unităţile de măsură, acestea din urmă cuprinse între paranteze drepte. Tabelele vor avea număr, titlu şi cap de tabel corect construit, şi anume cu denumirile mărimilor de pe coloane şi de pe rânduri şi cu unităţile de măsură corespunzătoare între paranteze drepte.
În formule, precum şi în restul materialului (în text, tabele, figuri etc.) simbolurile mărimilor variabile vor fi culese cu caractere italice, iar cifrele şi simbolurile de similitudine, d, log, In, e etc., vor fi culese cu caractere drepte. Formulele vor fi centrate, iar numărul formulei se va încadra cu paranteze rotunde şi se va plasa la marginea din dreapta a paginii.
Formulele, figurile şi tabelele se vor numerota, în continuare, pentru tot articolul. Toate figurile şi tabelele vor fi menţionate în text (ex.: „După cum se arată în tabelul 2...") sau vor fi semnalate între paranteze rotunde [ex.: (fig. 3)].
Reamintim că răspunderea pentru informaţiile conţinute în articol revine în exclusivitate autorilor.