Numarul curent:    Telecomunicatii, An 2017, nr.2

» vezi intreaga arhiva

PREZENTARE

În anul 2007 Revista de Tele­comunicaţii a aniversat 50 de ani (fără întrerupere) de la prima apariţie. Primul numar al revistei a apărut în aprilie 1957, având ca redactor responsabil pe prof. Ion Cartianu. În decursul timpului, numele revistei s-a modificat de mai multe ori: 

În paginile revistei au fost prezente lucrări privind noile re­alizări şi tendinte de dezvoltare în domeniu:

La toate acestea, specialiştii din telecomunicaţii au contribuit prin activitatea lor tehnică, de cercetare şi de adaptare a noilor tehnologii la condiţiile existente. Revista Telecomunicaţii a reflectat în paginile sale rezultatele obţinute şi aplicaţiile acestora,  în scopul informării şi popularizării lor, oferind şi o sursă de documentare în domeniu.

În prezent, apariţia revistei este asigurată prin grija Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii şi a Universităţii „Politehnica” din Bucureşti, fiind publicată sub egida Ministerului Educaţiei şi Cercetării - Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin grija Editurii AGIR.

Diseminarea revistei se realizează prin transmiterea acesteia, în mod gratuit, în unităţi de învăţămant superior, institute de profil, instituţii care au activitate în domeniul telecomunicaţiilor.  Revista este difuzată, de asemenea, în străinătate, în Franţa, Germania, Republica Moldova.Revista Telecomunicaţii a reflectat  fidel uriaşa dezvoltare a domeniului, progresele, strategia dezvoltarii şi realizările telecomunicaţiilor  în România.

Activităţile de colaborare şi cooperare  cu străinătatea au fost  amplu reflectate în paginile revistei prin contribuţii de înaltă  ţinută ştiinţifică şi tehnică, din partea administratiei, a cercetării şi, nu în ultimul rând, a învăţământului superior. Începând din anul 1993 revista a reunit articole de autori români şi străini,  rezultate din activităţile de colaborare.